Smoły drogowe

img26 (6)Oprócz naturalnych i naftopochodnych mas asfaltowych stosuje się przy budowie dróg tłuczniowych smoły drogowe, tj. preparaty smołowe, pochodzące z przerobu smoły surowej węglopochodnej. Smołę zwykłą drogową otrzymuje się: 1) przez destylację smoły surowej, 2) przez preparowanie paku smołowego. Dobra smoła drogowa powinna wykazywać następujące cechy zewnętrzne: a) .kolor czarny z silnym połyskiem niebieskawym lub zielonkawym; b) przelewać się strugami ciągłymi bez względu na temperaturę; c) przy podgrzewaniu do temperatury 110°C nie powinna kipieć i pienić się, dowodziłoby to bowiem, że zawiera,nadmierny procent wody. Podstawową własnością smół drogowych jest lepkość czyli wiskoza, stanowiąca równocześnie miarę stopnia płynności materiału (gęstsza smoła — większa wiskoza, rzadsza smoła — mniejsza wiskoza).