Asfalt kwasoodporny

img23 (5)Asfalt kwasoodporny — odmiana asfaltu lanego, zawierająca zamiast zwykłych składników mineralnych kruszywo kwasoodporne: andezyt, granit, bazalt, klinkier oraz krzemionkę. Odporny na kwasy, ulega niszczącemu działaniu benzyny, oleju, benzolu. Asfalt piaskowy — wierzchnia powłoka drogi mocno wałowanej, pokrytej cienką warstwą gorącej zaprawy asfaltowej. Asfalt płytowy — bruk z płyt lub bloków asfaltowych układanych na podłożu. Asfalt prasowany, ubijany — proszek asfaltowy, rozpościerany w stanie ciepłym na podłożu, a następnie ubijany i lekko wałowany. Asfalt szlakowy (inaczej klinkierowy) — asfalt wałowany, w którym piasek zastąpiono drobno mieloną szlaką wielkopiecową. Asfalt tłuczniowy — droga bita z tłucznia, zawierająca asfalt jako materiał wiążący.