Asfalt lany

img21 (4)Asfalt lany, używany do robót izolacyjnych i do układania nawierzchni drogowych, nie jest produktem handlowym, a przedmiotem produkcji pomocniczej przedsiębiorstw budowlanych. Może on pyć przygotowany przez fachowych pracowników na miejscach budów. Jest to  gęsta mieszanina asfaltu ponaftowego ze składnikami mineralnymi, jak: miał (mączka) kamienny, kreda, piasek i żwir, spełniającymi rolę wypełniaczy. Proporcje ilościowe poszczególnych składników zależą od rodzaju obiektu, do którego asfalt lany jest przeznaczony. Zgodnie z obowiązującymi polskimi normami czysty asfalt ponaftowy powinien stanowić około 8 do 11% wagi asfaltu lanego, stosowanego do posadzek asfaltowych, przy czym stosunek ten uzależniony jest od granulacji kruszywa. Do produkcji asfaltu lanego stosuje się asfalty ponaftowe o penetracji 28 do 42 przy 25°C lub mieszankę o tej penetracji. Głównym surowcem jest, jak wskazano wyżej, asfalt progowy D 35, o penetracji 30—40. Artykułem zastępczym asfaltów lanych w robotach drogowych mogą być smoły drogowe, preparowane lub stabilizowane. W zamówieniach należy podawać co najmniej wymaganą penetrację. Opakowanie nie jest określone polskimi normami. W praktyce stosuje się bębny znakowane i sprzedaż luzem. Waga bębna z asfaltem wynosi 100 lub 200 kg (brutto).