Asfalt trynidadzki

img25 (5)Asfalt trynidadzki „Trinida — epure”. Wydobywany jest z jeziora asfaltowego na wyspie Trynidad. Po wyrąbaniu z jeziora zawiera znaczny odsetek zanieczyszczeń i tylko około 39% czystego bitumu, musi więc być poddany rafinowaniu, które zwiększa procentowość bitumu do 56,5%. Pozostałe 43,5% stanowią wysokowartościowe składniki mineralne w stanie koloidalnym i sproszkowanym (38,5%) oraz nierozpuszczalne składniki organiczne (5%), których obecność zapewnia asfaltowi trynidadzkiemu specjalne zalety z punktu widzenia techniki asfaltowej. Asfalt trynidadzki uchodzi za jeden z najcenniejszych materiałów do robót drogowych. Jest to kopalina, w której wszelkie przemiąny chemiczne zostały zakończone. Odznacza się matowym połyskiem, posiada niższy punkt topliwości niż asfalt albański (85°C) c. wł. około 1,4, penetrację przy 25°C — 2—4, punkt płynności 112°C. Używany bywa przeważnie do układania nawierzchni drogowych (asfalty, asfaltobetony). Zastosowanie do celów np. izolacyjnych wymaga uprzedniego zmiękczenia go (fluksowania) lub komponowania z asfaltem ponaftowym miękkim (podobnie jak asfalt albański). Oczyszczony i przygotowany asfalt trynidadzki sprzedawany jest pod nazwą „Trinida-epure”. „Trinida-epure” może być z pełnym powodzeniem zastąpiony asfaltem albańskim. Należy go również, gdzie się da, zastępować odpowiednimi smołami.