Zastosowanie asfaltu albanskiego

img24 (3)Asfalt albański nadaje się w zupełności jako komponent do następujących celów:

1.Izolacji pionowej i poziomej fundamentów oraz do klejenia papy na dachach o spadku nie większym od 5%, przy zestawianiu: 70% asfaltu albańskiego, 20% oleju wrzecionowego, 10% krzemionki „K” Otrzymana w ten sposób masa posiada zdolność klejenia papy do papy i papy do „”betonu, małą łamliwość, niewielką spływność i temperaturę mięknienia P. K około 70°C.

2. Krycia tarasów i dachów o większych spadkach. Masa w takim zestawieniu wykazuje znacznie mniejszą spływność, nie spływając zupełnie przy temperaturze 60°C pod kątem 45° ani z papy, ani z betonu, a temperaturę mięknienia ma około 73°C.

3. Robót drogowych, mas zalewowych itp., przy następującym zestawieniu asfaltu albańskiego o temperaturze mięknienia 107°C i penetracji około 1° z asfaltem drogowym ponaftowym D 50 o temperaturze mięknienia 44°C i penetracji 45° względnie z asfaltem drogowym ponaftowym D 200 o temperaturze mięknienia 36°C i penetracji 217°, a) do nawierzchni typu twardolanego i lanego 30—35% asfaltu albańskiego z 65—70% asfaltu D 200 lub 15—20% asfaltu albańskiego z 80—85% asfaltu D 50, b) do posadzek asfaltowych (tarasy, podwórka itp.) 30—35% asfaltu albańskiego z 65—70% asfaltu D 200 lub 5—10% asfaltu albańskiego z 90—95% asfaltu D 50.

4. Zalewania fug dylatacyjnych i spoin przy układaniu kostki, przy zestawieniu 15—25% asfaltu albańskiego z 75—85% asfaltu p 200 o penetracji 50°—100°. Poza wymienionymi zastosowaniami nadaje się asfalt albański do produkcji lepików i mas izolacyjnych, a że jest produktem pochodzenia skalnego, zawierającym składniki mineralne, przeto dodany do asfaltu ponaftowego podwyższa jakość masy bitumicznej.