Asfalt albański

img23 (4)Asfalt albański jest to kopalina pochodzenia skalnego, przypominająca wyglądem zewnętrznym asfalt trynidadzki; posiada barwę brunatnoczarną i jest szczególnie twarda; w temperaturze normalnej stanowi twardą masę. Ważniejsze własności: penetracja 0—2, ciągliwość około 0, topliwość 107°C, temperatura łamliwości (według Frassa) około 25°C. Ponieważ asfalt albański zawiera stosunkowo duży procent składników mineralnych (16—20%), przy sporządzaniu z niego masy należy odpowiednio zmniejszać procent domieszek mineralnych. Asfalt ten jest uznany za pełnowartościowy materiał budowlany do celów drogowych i izolacyjnych, może być jednak stosowany jedynie po uprzednim zmiękczeniu przez dodanie miękkich asfaltów ponaftowych lub oleju mineralnego.