Asfaltoza – asfalt upłynniony

img22 (9)Asfaltoza (asfalt upłynniony). Jest to asfalt płynny, otrzymany przez rozpuszczenie twardej masy asfaltowej (np. 50—80% asfaltu D50) przy pomocy benzyny. Smarowanie wilgotnej powierzchni asfaltozą powoduje pozostawienie na tej powierzchni — po wywietrzeniu benzyny — cienkiej warstwy podkładowej czyli gruntującej, dobrze przyczepionej, która umożliwia nakładanie bez przeszkód następnych warstw asfaltu. W budownictwie stosowana jest jako podkład na powierzchnie wilgotne, które nie mogą być bezpośrednio smarowane asfaltem ze względu na jego słabą przyczepność. Materiałami zastępczymi mogą być roztwór asfaltowy i emulsja asfaltowa. Norma zużycia — jak przy emulsji asfaltowej.