Masy asfaltowe

img23 (9)MASY ASFALTOWE DO ROBÓT IZOLACYJNYCH (środki przeciwwilgociowe powierzchniowe). Są to specjalne masy izolacyjne, produkowane na bazie asfaltów i smół, stosowane (przeważnie) na zimno. Omawianych tutaj mas nie należy mieszać z masą asfaltową „G”, która jest asfaltem o topliwości 170—180° i nie ma zastosowania w budownictwie. Do produkcji mas asfaltowych używa się obok podstawowych surowców — asfaltów i smół, domieszek — olejów tłuszczowych, kauczuku, azbestu i innych. Produkuje się je w konsystencjach stałych, półstałych i rzadkich. Masy asfaltowe stosowane są jako ochrona pionowych i poziomych płaszczyzn murów przed wodą naporową w podziemnych i nadziemnych elementach budowy. Sposób stosowania uzależniony jest od rodzaju masy i od warunków robót. Najważniejsze normy zużycia do robót izolacyjnych podaje kosztorys wzorcowy PN. Badania prowadzone przez nasz przemysł izolacyjny w kierunku sprawdzania wartości izolacji wykonanych masami asfaltowymi na zimno dowiodły, że izolacje przy zastosowaniu mas na zimno są w porównaniu z izolacjami wykonanymi przy pomocy materiałów na gorąco wyjątkowo trwałe, dają się stosować bez względu na porę roku i nie wymagają reparacji lub wymiany; są przy tym znacznie ekonomiczniejsze ze względu na oszczędność asfaltu, opału i urządzeń do ogrzewania oraz ze względu na łatwość stosowania niezależnie od pory roku i temperatury. Stwarzając szczelną warstwę (powłokę) izolacyjną, odznaczającą się wyjątkową elastycznością, masy izolacyjne na zimno gwarantują długotrwałość roboty i pełnowartościowość izolacji. Przemysł izolacyjny produkuje masy asfaltowe na zimno różnych rodzajów, o różnych konsystencjach i przeznaczone do różnych celów.