Masy typu CONCO

img24 (8)Masy typu „Conco”. Zawierają asfalt, ciężkie oleje pochodzenia naftowego, substancje żywiczne z włóknem azbestowym i inne. Są odporne na wpływy atmosferyczne oraz niską i wysoką temperaturę, elastyczne, nie kruszeją, nie odpryskują; wykazują odporność na działanie związków alkalicznych i kwasów. Stosowane są w budownictwie w trzech gatunkach: „Conco” gęste, półgęste i rzadkie. Masy „Conco” stosuje się do: 1) krycia dachów drewnianych i betonowych, 2) izolowania podziemnych i nadziemnych części budowli, 3) izolowania tarasów, 4) izolowania ścian i den zbiorników na wodę (basenów), 5) uszczelniania przed wodą naporową wałów ochronnych rzecznych i morskich, 6) izolowania części mostów, 7) izolowania tunelów, zbiorników podziemnych itp., 8) konserwacji dachów i reparacji elementów budowlanych, 9) izolowania dachów, 10) reparacji rynien, rur spustowych itp.