Rodzaje CONCO

img25 (10)„Conco” gęste używa się do nakładania izolacji wodoodpornych i przeciwwilgociowych tak w podziemnych, jak i w nadziemnych elementach budowli, jako lepik bitumiczny na zimnov Rozprowadza się je warstwą grubości 1 do 2 mm (1 do 2 kg/m2). Maksymalna grubość warstwy — 3 mm. „Conco” półgęste stosuje się jako środek konserwacyjny pokryć dachowych pochodzenia bitumicznego i jako lepik bitumiczny na zimno. Zużycie masy na 1 m2 powierzchni smarowanej — 0,5— 1,25 kg. Izolowanie ścian oporowych (betonowych) itp. wymaga dwukrotnego powlekania masą półgęstą, po uprzednim zagruntowaniu „Conco” rzadkim lub roztworem asfaltowym. „Conco” rzadkie jest materiałem pomocniczym i służy do gruntowania powierzchni materiałów porowatych. Masy tej używa się jako podsmarówki pod masy gęste lub półgęste. 1 kg masy rzadkiej wystarcza do powleczenia 2 m2 powierzchni. Powłoki z masy rzadkiej umożliwiają prowadzenie robót przy niższej temperaturze I zwiększonej wilgotności. Beczki żelazne powinny być szczelnie zakorkowane; to samo odnosi się do innych naczyń.