Emulsja asfaltowa

img21 (7)Emulsja asfaltowa. Jest to koloidalna zawiesina asfaltu w wodzie. W celu utrwalenia emulsji dodaje się do wody emulgatory, którymi mogą być: mydło, żelatyna, kwasy, glinki. Z uwagi na tendencje do wydzielania się asfaltu, bardzo często preparuje się produkt na terenie prowadzonych robót. Emulsja nadająca się do użycia jest barwy brunatnej, emulsja rozłożona (nie nadająca się do produkcji) — barwy czarnej, połyskującej. Odróżnia się trzy rodzaje .emulsji asfaltowej: szybko-, średnio- i wolnowiążącą, zależnie od rodzaju emulgatora. Emulsję stosuje się jako warstwę izolującą przeciw wilgoci oraz jako pod-kład gruntujący na płaszczyznach betonowych pod izolacje wielowarstwowe, ułatwiający zastosowanie następnie lepiku, z uwagi na potęgującą się przyczepność. Emulsja może być nakładana na wilgotną powierzchnię betonową. Może być stosowana również jako lepik emulsyjny. Kosztorys wzorcowy izolacyjne przewiduje użycie emulsji asfaltowej w ilościach 0,4—0,5 kg na 1 m2 powierzchni.