Chlorek magnezu

img20 (4)Chlorek magnezu. Symbol chemiczny: MgCl2 (bezwodny), MgCl2-6H20 (krystaliczny). Otrzymuje się przez działanie kwasu solnego na tlenek magnezu według reakcji. MgO + HCl —> MgCl2 + H20, jako produkt uboczny przy produkcji nawozów sztucznych. Jest to sól bezbarwna lub żółtawa, rozpuszczalna w wodzie i w alkoholu. Odznacza się wyjątkową higroskopijnością. Techniczny produkt krystaliczny powinien zawierać co najmniej 42,5% MgCl2, najwyżej 1,4% chlorku potasowego, 1% chlorku sodowego i 0,5% siarczanu magnezowego. W budownictwie stosowany jest chlorek magnezu głównie jako komponent przy produkcji ksylolitu.

Chlorek magnezu krystaliczny jest importowany. Z uwagi na wodochłonność może być przechowywany na dłuższą metę jedynie w bębnach blaszanych, zarolowanych fabrycznie i chroniących materiał przed wilgocią. Przechowywanie w workach papierowych przez dłuższy okres czasu jest niedopuszczalne.