Czynniki wewnętrzne a korozja

img23Czynniki wewnętrzne a korozja

Czynniki wewnętrzne a korozja. Czynnikami wewnętrznymi mającymi wpływ na proces korozji atmosferycznej nazywamy czynniki wchodzące w skład metalu podstawowego jako składniki stopowe. Niektóre ze składników stopowych wywierają decydujący wpływ na odporność korozyjną otrzymanego produktu w pewnych środowiskach, niektóre zaś nie mają żadnego wpływu. Stal należy do metali ulegających w praktyce magazynowania najczęstszym przypadkom korozji a składniki stopowe zawarte w stali mają różnoraki wpływ na korozję. Węgiel obecny w stali ma duży wpływ na własności fizyczne metalu, jednak jego wpływ w stali na jej odporność na korozję jest niewielki. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że w przypadku żeliwa obecność grafitu zwiększa uczulenie na korozję, co objawia się tym, że np. powierzchnia żeliwa po piaskowaniu pokrywa się rdzą w ciągu kilku godzin. Zjawisko to da się wytłumaczyć powstawaniem ogniw miejscowych, w których grafit jako katoda przyspiesza występowanie korozji. W przypadku manganu jako dodatku stopowego do stali nie stwierdzono, aby jego obecność w ilościach do 0,5% miała jakikolwiek wpływ na szybkość korodowania stali w atmosferze. Fosfor ma niewielki wpływ na korozję stali. Wpływ ten uwidacznia się jednak w sposób korzystny gdy fosfor znajduje się obok miedzi; odporność na korozję wzrasta wówczas dość znacznie. Dodatek do stali besemerowskiej 0,25% miedzi podwyższa odporność tej stali na działanie atmosfery morskiej i przemysłowej.