Czynniki zewnętrzne a korozja

img22Czynniki zewnętrzne a korozja

Czynniki zewnętrzne a korozja. Czynniki zewnętrzne, ich rodzaj i nasilenie są zależne od środowiska w jakim przechowywane są wyroby. Czynniki te mają przeważnie bardziej decydujące znaczenie na zachowywanie się wyrobów w czasie magazynowania niż czynniki wewnętrzne. Ochrona przed tymi czynnikami stanowi główny przedmiot ochrony czasowej. Wszystkie środki używane dla zabezpieczenia wyrobów metalowych w czasie magazynowania mają w zasadzie za zadanie chronienie metali przed wpływem czynników zewnętrznych. Do czynników zewnętrznych mających znaczenie w procesie korozji wyrobów metalowych w czasie magazynowania należą: — wilgotność powietrza, — obecność w powietrzu zanieczyszczeń przyspieszających korozję, — czynniki biologiczne. Obecność wody na powierzchni stali jest konieczna dla zachodzenia procesu korozji atmosferycznej, której produktem jest rdza. W przypadku metali nieżelaznych obecność wilgoci nie jest konieczna, aby zachodził proces ich korodowania w atmosferze. Niekiedy nawet proces korozji metali nieżelaznych zachodzi w obecności wilgoci wolniej, niż wtedy, gdy jej nie ma lub gdy wilgotność powietrza otaczająca metal jest bardzo mała. Ten ostatni fakt ma miejsce np. w przypadku korozji pod wpływem siarkowodoru. Mianowicie, jeśli jego stężenie jest niskie to obniżenie wilgotności powietrza przyspiesza korozję miedzi. Z drugiej strony, gdy stężenie siarkowodoru jest wysokie, wówczas zwiększenie wilgotności sprzyja procesowi ciemnienia tego metalu.