Własności ochronne cyny

img28Własności ochronne cyny

Własności ochronne cyny. Cyna ma dobre własności ochronne w atmosferze o dużej wilgotności. W atmosferze morskiej odporność cyny na korozję jest nie wielka. Cyna pokrywa się w krótkim czasie produktami korozji, połączonymi z występującymi wżerami w metalu podłoża. Niezmiernie istotną sprawą jest stosowanie do ochrony stali powłok cynowych o odpowiedniej grubości ze względu na katodowy charakter powłoki cynowej. Magazynowanie wyrobów mających elementy cynowane o niedostatecznej grubości powłoki prowadzi w krótkim czasie do korozji podłoża nawet w przypadku zastosowania odpowiednich warunków magazynowania. Cyna ulega prócz tego specyficznym dla tego metalu zmianom pod wpływem obniżenia temperatury. Cyna istniejąca w odmianie alotropowej beta może przejść przy obniżaniu temperatury poniżej 0°C w cynę alfa o odmiennej postaci, co jest połączone z powiększeniem objętości metalu. Cyna tworzy w tym przypadku proszek koloru szarego, przez co powłoka ochronna z tego metalu traci swe własności ochronne. Zjawisko to nosi nazwę „zarazy cynowej”, gdyż proces może się rozchodzić na sąsiadujące z zaatakowanym wyrobem inne przedmioty cynowane. Dzieje się to wówczas, jeśli kryształ cyny szarej (odmiana alfa) zaszczepi cynę białą w niskiej temperaturze. Lakierowanie oraz utrzymywanie magazynów w temperaturze powyżej 0° chroni przed zachodzeniem procesu niszczenia powłoki cynowej.