Nakładanie cyny na metale

img27Nakładanie cyny na metale

Stosowanie cyny na metale. Cyna nakładana jest na stal, żeliwo lub metale nieżelazne drogą zanurzania wyrobu do stopionego metalu, względnie galwanicznie. Wyroby cynowane ulegają korozji atmosferycznej w porach powłoki cynowej, która jest powłoką katodową, a więc jej obecność sprzyja zachodzeniu procesu korozji wżerowej. Powłoka cyny nie jest odporna na działanie takich czynników atmosferycznych jak chlorki, dwutlenek siarki i siarkowodór, które powodują ciemnienie powłoki. Z tego względu wyroby powlekane cyną przy ich długotrwałym magazynowaniu muszą być zabezpieczone przed skorodowaniem, bądź przez pasywowanie, bądź przez stosowanie różnych metod ochrony czasowej jak opakowanie z osuszaczem, warstwa oleju itd. Nadtapiane powłoki cynowe mają znacznie większą odporność na korozję niż powłoki otrzymane z kąpieli galwanicznych i później nie nadtapiane. Powłoki cynowe na elementach aparatury elektrycznej, pomiarowej oraz precyzyjnej powinny być w szczególności poddawane temu procesowi; mającemu na celu uzyskanie gładkiej i nieporowatej powłoki ochronnej. Na powłokach cynowych występuje stosunkowo szybko nalot zmieniający ich połysk. Przed występowaniem tego zjawiska chroni się wyroby cynowane przez pasywowanie w alkalicznych roztworach chromianowych. Warstewka pasywna, niewidoczna na metalu, znacznie zwiększa odporność powłok cynowych na zmatowienie oraz powstanie tzw. „ciemnienia siarczkowego”, jednego z najczęściej spotykanych objawów korozji atmosferycznej cyny.