Fluodin i Nitrol

Fluodin. Zawiera dwunitrofenol i fluorek sodu. Jest to proszek o barwie jasnożółtej, łatwo rozpuszczalny w wodzie, bez zapachu, toksyczny. Barwi silnie włókno, skórę i drewno, nie nadaje się jako grunt pod farby. Koroduje metale. Służy do impregnowania drewna w budynkach niemieszkalnych. Nie może być użyty do budynków mieszkalnych ani przeznaczonych na magazyny środków żywnościowych. Stosowany jest poza tym do impregnowania podsypek podłogowych i grunty fundamentowego. Materiałami zastępczymi mogą być: „Kreodina A i B”, „Dinol” i „Pasta M”. Przy użyciu na podsypki zużywa „się 2 kg na 1 m3 podsypki.

Nitrol. Jest to alfanitronaftalen w rozpuszczalniku oleistym. Ma postać płynu (oleistego) o barwie ciemnobrunatnej, jest niewymywalny, łatwopalny, trujący, posiada zapach destylatów smoły węglowej, nie koroduje metali. Drewno nasycone „Nitrolem” nabiera barwy żółtej i z tego powodu preparat nie nadaje się pod powłoki malarskie. Stosowany jest do impregnacji drewna w budynkach mieszkalnych do impregnacji prowizorycznych pomieszczeń na placach budów, rusztowań, konstrukcji dachowych występujących na zewnątrz, odeskowań szczytów dachów (do futryn drzwiowych i okiennych od strony muru) . Materiałami zastępczymi mogą być: „Pasta B” — 24%, fluorek sodu, fluorokrzemian cynku, „Fungol”, „Fluralsil”, dwunitrofenolan sodu i chlorek cynku. „Nitrol” dostarczany jest w bańkach blaszanych lub beczkach żelaznych dostawcy, zwrotnych w określonym terminie; może być dostarczony w opakowaniu odbiorcy.