Gatunki mini ołowianej

img24W obrocie występują trzy gatunki minii: minia nie opadająca (nie osadzająca się),.minia do szkła i minia zwykła. Minia ołowiana posiada w budownictwie szczególne znaczenie jako podstawowy komponent do farb rdzoochronnych, przeznaczonych do malowania konstrukcji żelaznych. Powłoki uzyskane na bazie minii ołowianej są z dawna uznane za bezkonkurencyjne z punktu widzenia odporności na wilgoć i zdolności przylegania. Ponadto stosuje się minię do produkcji kitów miniowych oraz past uszczelniających przy instalacjach c. o., gazowych i innych. Obowiązujące przepisy wprowadzają zakaz używania minii ołowianej do przyrządzania farby miniowej na budowie. Należy zamawiać u dystrybutora produkt gotowy. Stosowanie minii suchej do robót budowlanych jest dopuszczalne tylko przy sporządzaniu past uszczelniających przy robotach kanalizacyjnych, wodociągowych i c. o. lub do malowania przy robotach o specjalnym charakterze (np. chłodnictwo .-V instalowanie urządzeń). Jako materiały zastępcze na miejsce minii ołowianej stosuje się do powlekania powierzchni żelaznych farby bazowane na minii żelaznej, brązie aluminiowym, szarej cynkowej, bieli ołowianej lub bieli cynkowej. W niektórych przypadkach, gdy konstrukcje nie są narażone na działanie ciepła i słońca, stosuje się powłoki smołowe lub asfaltowe, mające własności rdzoochronne. Normy zużycia minii ołowianej powinny być, ze względu na deficytowość i cenę tego barwidła, ściśle przestrzegane. Norma zużycia minii przy powlekaniu rur przy instalowaniu urządzeń chłodniczych w chłodniach przemysłowych Wynosi około 2,3 kg na 1 m2 malowanej powierzchni. Norma ta ma charakter statystyczny. Opakowanie i znakowanie: beczki drewniane, wyłożone papierem pakowym. Napis na beczkach wypalany lub drukowany o wysokości liter co najmniej 20 mm, powinien zawierać nazwę lub znak fabryki, nazwę produktu, Nr beczki oraz wagę brutto i netto.