Gips to dobry Izolator

 

img13 (14)Gips jest mało przyczepny do wypełniaczy, zwłaszcza piasku lub żwiru; źle się łączy ze zbrojeniem stalowym, nie chroniąc zbrojenia przed korozją w wilgotnym otoczeniu. Do drewna i trzciny przyczepia się wyjątkowo dobrze. Gips jest stosunkowo dobrym izolatorem termicznym i akustycznym. Współczynnik izolacji termicznej wynosi około 0,36 (cegła ceramiczna wyrabiana z gipsu przewyższa dwukrotnie pod względem własności izolacyjnych cieplnych cegłę zwykłą, paloną). Dodatkowymi zaletami gipsu są: łatwość wyrabiania odlewów, niski koszt produkcji i małe przy tym zużycie paliwa oraz możliwość stosowania do produkcji prefabrykatów. Wadami gipsu są: zbyt szybkie wiązanie i wynikająca stąd konieczność stosowania opóźniaczy, brak odporności na wilgoć oraz słaba przyczepność do wypełniaczy i zbrojenia (wyjątek: trzcina i drewno).