Wytrzymałość gipsu

img12 (14)Wytrzymałość gipsu polskiego waha się w granicach: na zginanie 50—70 kg/cm2, na ściskanie 100—150 kg/cm2. Niektóre drobne wytwórnie polskie produkują gips niższej jakości, stanowi on jednak stosunkowo nikły procent w całej produkcji krajowej. Według skali. Mohsa twardość odlewów gipsowych wynosi 1—2. Korzystnie na zwiększenie twardości wpływa domieszka boraksu lub ałunu potasowego. C. obj. odlewu wynosi około 1200 kg/m3 przy stosunku wodno-gipsowym 0,6. Gips jest mało wytrzymały na wilgoć; odlew gipsowy traci 70% swej wytrzymałości pod wpływem 24-godzinnego działania wody. Jest natomiast mało wrażliwy na działanie kwasów i zasad. Jeżeli mogą one być szkodliwe, to tylko przez właściwość rozmywania masy gipsu. Największą rozpuszczalność gipsu notuje się w temperaturze 40°C.