Kity dylatacyjne

img11MASY (KITY) DYLATACYJNE. Są to masy plastyczne, produkowane na bazie bitumów, służące do wypełniania szczelin (fug) dylatacyjnych w konstrukcjach budowlanych lub nawierzchniach drogowych. Charakteryzują się one: wysokim współczynnikiem rozszerzalności, dużą plastycznością, przyczepnością i odpornością na wodę. Stosuje się je do wypełniania fug dylatacyjnych poziomych i pionowych, złączeń, części do budowywanych, fug wykładzin tarasów, basenów pływackich, murów oporowych, filarów mostowych i rur cementowych oraz jako środek wiążący między murem a powierzchnią betonową. Masy dylatacyjne są na ogół kilkakrotnie droższe od przeciętnych mas izolacyjnych czy lepików bitumicznych znormalizowanych. Przykładem mas dylatacyjnych są takie artykuły, jak kit „Smołotox”, kit asfaltowy czy kit fugowy „Conco extra”.