Materiały do izolacji elektrycznej

img12Ważniejszymi materiałami typowymi, służącymi jako środki do izolacji przy wykonywaniu robót elektrycznych w budownictwie są opisywane poniżej: masy (zalewy) kablowe, olej transformatorowy (izolacyjny), szelak naturalny, kauczuk (ebonit) oraz woski: pszczeli i zastępcze (naturalne oraz syntetyczne). Niektóre ważne materiały izolacji elektrycznej nie zostały omówione w niniejszym rozdziale, a umieszczone w innych, ze względu na zastosowanie i do innych rodzajów robót w budownictwie. Są to: tworzywa sztuczne, takie jak bakelit, stosowane do tablic rozdzielczych, do tablic bezpiecznikowych, jako izolacja do obciągania przewodów (koszulki) itp, oraz niektóre lakiery, specjalnie przygotowane stosowane do powlekania drutów nawojowych itp., np. lakier olejny bezbarwny izolacyjny, schnący na powietrzu i lakier spirytusowy, bezbarwny izolacyjny, schnący na powietrzu.