Zalewy kablowe

img13Otrzymuje się przez utlenienie asfaltów. Istnieje 5 gatunków zalew: A, B, C, D, E. Zalewy A i B są asfaltami oksydowanymi o topliwości 40—50 lub 60—70°C, specjalnie odpornymi na przebicie prądem, tzn. o wyjątkowo małej przewodności prądu elektrycznego. Według normy PKN, zalewa kablowa o grubości warstwy 2 mm, poddana próbie wytrzymałości elektrycznej przy temperaturze około 20°C prądem zmiennym praktycznie sinusoidalnym o częstotliwości 50 c/s między elektrodami płaskimi, powinna wytrzymać w ciągu 5 min. co najmniej 25 kV. Zalewy nie powinny zawierać kwasowi zasad szkodliwych dla metali, substancji rozpuszczających się w wodzie i smoły węglopochodnej. Po zastygnięciu powinny mieć gładką powierzchnię i jednolity przełom pozbawiony pęcherzyków powietrznych. W temperaturze 20°C nie powinny tracić na plastyczności a ponadto powinny wykazywać dobrą przyczepność do metali. Polskie Normy podają następujące warunki dla zalew kablowych: Temperatura mięknienia K/S. nie może być niższa niż: +45°C dla zalewy A, +65°C dla zalewy B, +53°C dla zalewy C, +35°C dla zalewy D oraz +60°G dla zalewy E, Skurczliwość (z wyjątkiem zalew D i E) przy studzeniu od +150° do +20°C (zalewy A i B) oraz od +120° do +20° (zalewy C) nie może być niższa niż mm Wiskoza (lepkość), określona przyrządem Englera w odniesieniu do wody przy 20°C, dla zalewy A przy temperaturze 150°C — 12°E. Przeświecalność dla mas C, D i E powinna być taka, aby przez zastygniętą warstwę masy można było rozpoznać warstwę papieru stosowanego do izolowania żył kablowych oraz znaki na tym papierze. Zalewy mają zastosowanie do urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 15 kV oraz do, wszelkich urządzeń teletechnicznych. Jako masy izolacyjne topliwe używane są do zalewania muf kablowych złączowych, głowic (końcowych) oraz do nasycania końców kabli. W budownictwie mają zastosowanie do muf kablowych trójnikowych, krzyżowych, końcowych, słupowych. Zalewa A stosowana jest do muf kablowych zainstalowanych pod ziemią lub w miejscach, gdzie najwyższa temperatura otoczenia nie przekracza +35°C. Zalewa B — do muf kabli zainstalowanych na wolnym powietrzu lub w miejscach, gdzie najwyższa temperatura przekracza +35°C. Zalewa C — do muf kablowych zainstalowanych pod ziemią oraz do kabli powyżej 10 do 25 kV. Zalewa D jasna — do przelewania przez złącza oraz do nasycania końców kabli. Zalewa E jasna — do nasycania końców kabli teletechnicznych stacyjnych.