Olej transformatorowy

img14Olej transformatorowy. Otrzymuje się przez zachowawczą destylację ropy naftowej, jako silnie rafinowany olej mineralny. Olej transformatorowy powinien być przezroczysty, koloru jasno żółtego, bez zawiesin i osadu na dnie naczynia po odstaniu co najmniej 24 godz. Nie powinien zawierać kwasów. Ciemniejsza barwa oleju, wynikająca z dłuższego przechowywania, nie może być przyczyną reklamacji jakości ze strony odbiorcy, jeżeli inne właściwości odpowiadają warunkom PN. PN/C-96058 (projekt) dopuszcza dwa typy oleju transformatorowego, oznaczone literami A i B, wskazując, że oleju typu A używa się do urządzeń, w których temperatura otoczenia nie spada poniżej 0°C, zaś oleju typu B — do urządzeń napowietrznych. W budownictwie stosuje się olej przy robotach elektrycznych (włączanie budynków do sieci wysokiego napięcia), wlewając go bezpośrednio do transformatorów, kondensatorów, rozruszników i wyłączników. Dystrybutorem oleju transformatorowego jest CPN. Opakowania dystrybutora powinny być oznaczane skrótem „Ol. transfor.” z wymienieniem typu oleju.