Środki przeciwkorozyjne typu Denso

Digimax A50 / KENOX Q2Plastyczna taśma izolacyjna Denso produkowana jest na mieszankach bitumicznych i przesycona impregnatem bitumicznym. Występuje w obrocie pod postacią krążków zawierających 10 mb taśmy, szerokości 5—20 cm. Taśma „Denso” jest wodo- i gazoszczelna, odporna na działanie ługów, kwasów, dymów i korozji elektrolitycznej. Jest trwale plastyczna, nie kruszeje, nie wysycha i nie pęka, nadaje się do izolowania przedmiotów bez względu na ich kształt. Stosowana jest jako izolacja przy instalowaniu: a) przewodów i kabli układanych w ziemi i narażonych na niszczące wpływy amoniaku, siarkowodoru i gazów spalinowych, b) przewodów i kabli układanych w ziemi, w miejscach występowania zjawisk elektrochemicznych, jak np. na skrzyżowaniach rurociągów z kablami lub z szynami tramwajowymi, c) przewodów i kabli w wiaduktach, tunelach i pod mostami, w celu ochrony przed wilgocią i dymami ze statków czy z parowozów. Poza tym stosuje się ją do spoin i szwów na rurach i konstrukcjach, do nasad latarń jako izolację przeciwwilgociową, do przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w murach, jako ochronę przeciw żrącemu działaniu zaprawy wapiennej, jako prowizoryczne uszczelnienie uszkodzeń rur gazowych oraz kabli przy uszkodzeniach płaszcza (pokrywy) ołowianego, do prowizorycznego łączenia kabli, do izolacji konstrukcji wagonowych itp. Opakowanie: krążki w papierze pergaminowym i w skrzyniach. Poza taśmą plastyczną „Denso” sprzedaje następujące artykuły tego typu: specjalną taśmę izolacyjną „Denso-Term”, wytrzymałą na ciepło i w związku z tym stosowaną jako ochrona przewodów cieplnych (c. o.) przed korozją; taśmy „Denso-Eltk” i „Denso-Elt Sh”, stosowane: pierwsza — jako ochrona zewnętrzna kabli i muf, druga — do uszczelniania kabli w szyjkach muf przeciw wilgoci; sznury „Denso” do uszczelniania dopływów domowych (rur), przechodzących przez mury oraz muf przy kablach; „Densolinę”— smar podkładowy do metali oraz pastę „Denso”, stosowaną do przeciwgazowych uszczelnień szpar, szczelin, małych otworów i tam wszędzie, gdzie stosowanie sznura „Denso” jest trudne.