Klimat tropikalny – wilgotny i suchy

img21Klimat tropikalny – wilgotny i suchy

Klimat tropikalny — wilgotny i suchy. Klimat ten charakteryzuje się wysoką średnią temperaturą powietrza wynoszącą około 30°C, przy czym leży ona w granicach 25°C w nocy i 40°C w południe. Względna wilgotność waha się od 85% do 100%. Ilość opadów wynosi 800 – 2500 mm rocznie; ich nasilenie przypada w porze deszczowej trwającej 5-8 miesięcy. Klimat tropikalny — suchy. Klimat ten charakteryzuje się dużymi wahaniami temperatury nocą a południem. Np. w okolicach stepowych temperatura wynosi w nocy 10°C, a w południe 45°C. Niekiedy w okolicach pustynnych temperatura w południe dochodzi do 55°C. Wilgotność względna atmosfery jest mała i wynosi do 40% w porze suchej i 80% w porze wilgotnej trwającej około 4 miesiące. Ilość opadów jest mała (200 – 500 mm rocznie). Prócz tego do ważnych cech tego klimatu należy silne zapylenie powietrza. Charakterystyczne cechy tego klimatu są dla Assuanu, El Dueim (Sahara) i Teheranu.