Klimat umiarkowany i polarny

img22Klimat umiarkowany i polarny

Klimat umiarkowany i polarny. Klimat ten charakteryzuje się niewielkimi zmianami temperatury w ciągu doby oraz temperaturą średnią wynoszącą w miesiącach zimowych 0 – 5°C, w miesiącach letnich 15 – 20°C. W zimie temperatura dochodzi do —30°C. W lecie, jedynie w krótkich okresach, temperatura może dochodzić do 35 °C. Względna wilgotność powietrza w tej strefie wynosi średnio 60 – 70%. Ilość opadów rocznie wynosi 400 – 600 mm, w niektórych obszarach może występować nieco większa ilość opadów. Charakterystyczne cechy tego klimatu są widoczne dla Paryża i Winnipeg. Klimat umiarkowany obejmuje obszar Europy oraz większość Ameryki Północnej. Są to kraje w wysokim stopniu uprzemysłowione, wskutek czego do dominujących cech klimatu dochodzą jeszcze wpływy mikroklimatów, a więc zapylenie atmosfery, zawartość dwutlenku siarki itp. Klimat polarny. Temperatura w tej strefie nie przekracza zwykle 0 – 6°C. Najniższymi notowanymi temperaturami w tej strefie są temperatury rzędu —70°C. Ilość opadów deszczowych nie przekracza 250 mm na rok. Ze wzglądu na występujące różnice temperatur istnieje niekiedy możliwość kondensacji wilgoci w powietrzu i występowania mgły oraz szronu. Charakterystyczne cechy tego klimatu są dla wybrzeża Grenlandii oraz Alaski.