Koks

img23Symbol chemiczny głównego składnika: C. Jest to produkt tzw. rozkładowej, (suchej) destylacji węgla. Zależnie od typu użytego do przeróbki węgla otrzymuję się koks: 1) metalurgiczny, 2) dla celów chemicznych i 3) opałowy. Koks metalurgiczny dzieli się z kolei na: a) wielkopiecowy (w trzech gatunkach) i b) odlewniczy (w dwóch gatunkach). Koksy: wielkopiecowy i odlewniczy cechuje odporność na kruszenie oraz określony stopień zawartości siarki, wody i popiołu. Procentowa zawartość siarki decyduje o wartości koksu metalurgicznego przy produkcji odlewów cienkościennych. Koks dla celów chemicznych stosowany jest do produkcji karbidu, nawozów sztucznych, gazu generatorowego itp. W budownictwie interesujemy się głównie koksem opałowym, stosowanym przede wszystkim jako paliwo do sprzętu budowlanego, urządzeń osuszających i innych, W mniejszym stopniu interesuje się koksami: wielkopiecowym i odlewniczym, będącymi dla zakładów produkcji pomocniczej niektórych nielicznych jednostek wykonawstwa budowlanego surowcem podstawowym do wytwarzania żeliwa cienkościennego i armatury do c. o. oraz do wytopu części metalowych do elementów maszyn czy urządzeń budowlanych we własnym zakresie.