Korozja magnezu i srebra

img25Korozja magnezu i srebra

Korozja magnezu i srebra. Magnez należy do metali bardzo łatwo ulegających korozji atmosferycznej ze względu na swój zasadowy charakter. Metal ten ulega korozji z wytworzeniem białych produktów będących solami względnie wodorotlenkiem. Wodorotlenek tworzy się najpierw, wiążąc; następnie kwaśne składniki atmosfery np. dwutlenek węgla lub dwutlenek siarki. W przypadku magnezu, podobnie jak przy aluminium ochronne warstwy tlenkowe wytworzone drogą utleniania chemicznego zabezpieczają przed, korozją atmosferyczną jednak ze względu na niższą odporność warstwy tlenków na magnezie w porównaniu z aluminium konieczne jest nakładanie na magnez trwałych powłok ochronnych np. powłok malarskich. Srebro występuje w praktyce magazynowania jako powłoka ochronna dekoracyjna. Korozja wyrobów srebrzonych galwanicznie jak sprzęt elektrotechniczny i radiotechniczny, galanteria metalowa oraz stołowizna jest zjawiskiem występującym często. Zapobieganie jej ma bardzo istotne znaczenie w praktyce przemysłowej. Istnieje cały szereg metod Zapobiegania ciemnieniu srebra, zachodzącemu najczęściej pod wpływem działania związków siarki, głównie siarkowodoru. . Prócz stosowania stopów srebra odpornych na czynniki korozyjne praktykuje się nakładanie na wyroby srebrzone powłok ochronnych lakierowych, olei mineralnych względnie .powłok galwanicznych odpornych na siarkowodór. Korozja srebra w atmosferze jest spowodowana zawartym w niej siarkowodorem, dwutlenkiem siarki oraz wilgocią. Jak podaje Schikorr , siarkowodór powoduje tworzenie się barw nalotowych, na wyrobach ze srebra lub elementach srebrzonych. Dwutlenek siarki powoduje natomiast powstawanie grubych nieprzezroczystych osadów, w których skład wchodzi siarczan srebra. Ciemnienie srebra zachodzi b. szybko. Zaobserwowano, że w ciągu dwóch godzin przebywania wyrobów w pomieszczeniach mieszkalnych srebro pokrywa się cienką powłoką, o zabarwieniu interferencyjnym.