Kreodina AB i Xylamity

„Kreodina A i B”. „Kreodina A” jest to dwunitrofenol w rozpuszczalniku oleistym, o stężeniu 5%. „Kreodina B” jest to dwunitrofenol w rozpuszczalniku oleistym o stężeniu 10%. Własności obu tych preparatów są podobne jak „Dinolu” i „Dinolu B”. W zasadzie stosuje się „Kreodinę” do odgrzybiania drewna w budynkach nie przeznaczonych dq zamieszkania (na otwartej przestrzeni).. Nie wolno jej używać do magazynów żywnościowych. Szczególne zastosowanie znajduje w kolejnictwie. Materiałami zastępczymi mogą być: „Fluodin” i „Pasta M”.

„Xylamity”. Wszystkie rodzaje „Xylamitów” są w zasadzie alfachloronaftalenami w rozpuszczalniku oleistym. W zależności od rozpuszczalnika otrzymuje się jaśniejszy lub ciemniejszy odcień preparatu. Bywają również „Xylamity” barwione. „Xylarrfity” są nierozpuszczalne w wodzie, nie korodują metali, są na ogól trwałe i niewymywalne, chronią drewno przed wsiąkaniem] wody, zabezpieczają elementy drewniane przed szkodliwym, działaniem wszelkiego rodzaju, grzybów, opóźniają zapłon drewna, przeważnie nie są szkodliwe w działaniu dla organizmów żywych (tak ludzkich jak zwierzęcych), nie brudzą i nie przenikają przez tynki, wreszcie posiadają dużą siłę grzybobójczą, większą 20-30-krotnie od siły grzybobójczej karbolineum. „Xyiamity” dostarczane są w beczkach żelaznych (odbiorcy) wagi; 180 kg lub w opakowaniu dostawcy, zwrotnym w określonym terminie.