Xylamit popularny i xylamit destylowany

„Xylamit popularny” na olejach lekkich i opałowych jest to płyn oleisty o barwie ciemnobrunatnej, ostrym zapachu, nierozpuszczalny w wodzie, mniej trwały, pozbawiony lotności, działający silnie trująco,. Barwi drewno i nie nadaje się pod powłoki malarskie. Służy do zabezpieczenia , elementów pracujących na otwartej i zamkniętej przestrzeni o najwyższym stopniu zagrożenia (grzyby, owady, bakterie). Użycie tego środka wymaga przestrzegania przez pracujących specjalnych warunków bezpieczeństwa pracy. Przy. robotach wewnątrz budynków „Xylamit popularny” może być zastąpiony przez ,}Nitrol”.

„Xylamit destylowany” jasny lub barwiony, produkowany na bazie monochloronaftalenu, jest to płyn oleisty, barwy jasnożółtej (barwi drewno na kolor lekko żółtawy), o ostrym zapachu, lotny, nietrwały, niewymywalny. Nadaje się pod powłoki farb olejnych (gruntowanie) nawet w jasnych kolorach, zastępuje niejako pokost naturalny i nadaje się specjalnie do stolarki budowlanej. Farby lub lakiery winny być nakładane na drewno zagruntowane „Xylamitem destylowanym” po upływie 4—5 dni od zagruntowania. 1 kg „Xylamitu” wystarcza na zabezpieczenie i zagruntowanie 5—8 m2 powierzchni drewna. ,,Xylamit destylowany” może być produkowany na odpadach.