Xylamit B i Xylamit Super

„Xylamit B” posiada te same własności co „Xylamit popularny”. Nadaje się do gruntowania stolarki przeznaczonej do pokrycia ciemnymi farbami olejnymi (po dodaniu przyśpieszaczy). Zabezpiecza stolarkę, podłogi i kostkę drewnianą. Zużycie 0,16—0,20 kg/m2, do kostki 1 kg/4,5m2.

„Xylamit Super”, oparty na alfachloronaftalenie, betanaftolu i woskolu (ostatnie dwa surowce deficytowe), jest to płyn oleisty koloru ciemnobrunatnego, o własnościach „Xylamitu destylowanego”, niewymywalny, częściowo lotny, nietrujący. Nie nadaje się jako grunt pod farby olejne. Jest preparatem silnie grzybobójczym, niszczy grzyb już istniejący w drewnie (grzybnia, owocniki) i zabezpiecza od ponownego zagrzybienia oraz uszkodzeń przez owady. Zużycie — 1 kg na 4—8 m2 powierzchni drewna.

„Xylamit Super W” jest środkiem do zabezpieczania drewna portowego i szkutniczego przed wodą słoną i słodką oraz przed działaniem owadów, skorupiaków i wodorostów. Przeciwdziała kurczeniu się i paczeniu się drewna (łodzie, żaglówki, mosty, pale). Nadaje się również do zabezpieczania podkładów kolejowych, słupów telekomunikacyjnych i elektrycznych. Zużycie przy jednokrotnym smarowaniu 0,10—0,12 kg/m2.

„Tetra 3″ (do odgrzybiania murów). Jest to oleisty środek grzybobójczy, wyrabiany na podstawie receptury specjalnej (główny surowiec alfachloronaftalen, produkt uboczny – kwas solny). Preparat jest barwy ciemnobrunatnej, niewymywąlny, częściowo lotny, nie barwi tynku ani powłoki malarskiej, posiada dużą zdolność przenikania wgłąb murów, nie jest trujący; nie koroduje metali. Odkaża cegłę rozbiórkową. Niszczy owady w drewnie o dużych przekrojach. Stosowany jest do odgrzybiania murów. Na skutek dużej prężności par grzybobójczych przenika nawet przez najgrubsze mury. Opakowanie: beczki żelazne 100 i 200 kg.