Mikanit i mikafolia

Mikanit i mikafolia. Wyrabia się z płatków miki sklejanej klejami syntetycznymi, przeważnie szelakiem naturalnym lub żywicami ftalowymi. Mikanit jest trwały, odporny na wilgoć, chemikalia, temperaturę. ma wysokie własności dielektryczne (przede wszystkim jest bardzo dobrym izolatorem). W budownictwie stosowany jest mikanit do celów elektrotechnicznych w przypadkach, gdy zachodzi konieczność użycia bardzo dobrej izolacji; obok mikanitu używane są do tego celu wyroby mikowe: mikafolia i mikabatyst. Mikanit brunatny w płytach używany jest jako podkładki izolacyjne w aparatach elektrycznych. Mikanit grzejnikowy w płytach stosuje się jako izolację do grzejników. Mikanit komutatorowy stosuje się do silników elektrycznych. Z mikanitu produkuje się różne wyroby elektryczne, jak rurki mikanitowe, podkładki, stożki kolektorowe, profilówki, gilzy, kształtki mikanitowe. Mikafolia w rurkach, produkowana z miki na osnowie płóciennej lub papierowej, naklejanej szelakiem naturalnym, służy do izolacji nieforemnych materiałów elektrotechnicznych. Mikabatyst jest produktem mikowym na osnowie batystowej i służy do izolacji wszelkich materiałów elektrotechnicznych. Mikanit taśmowy jedwabny i papierowy jest to mika naklejana na taśmie jedwabnej lub papierowej i służy do ręcznego izolowania przewodów. Plastyczne płyty posadzkowe Golvetten. Produkowane są z masy termoplastycznej wg licencji, w różnych kolorach, jako jednobarwne lub deseniowo-marmurkowe. Najbardziej rozpowszechnione kolory to: oliwkowy i brązowy. Wymiary płyt: 305 X 305 X 3,4 mm; waga 1 m2 około 7 kg. Na 1 m2 posadzki zużywa się około 11 płytek. Ścieralność — jak deszczułek dębowych. Odporność mechaniczna i na działanie wody — dobra. Odporność na działanie temperatury według Vicat’a 45—55°C. Płyty Golvetten należą, podobnie jak linoleum, do materiałów tłumiących dźwięki. Posadzki z tych płyt są higieniczne, odporne na grzyb i robactwo, posiadają gładką i lśniącą powierzchnię. Pod względem estetycznym nie nasuwają zastrzeżeń. Stosuje się je do układania posadzek w szpitalach, biurach, żłobkach, hotelach oraz mieszkaniach. Nie należy ich stosować w pomieszczeniach o dużej intensywności ruchu lub przy obciążeniu ponad 50 kg na 1 cm2, jak również przy temperaturze otoczenia ponad 45°C. Nie należy ich również stosować w obiektach przemysłowych narażonych na działanie kwasów, pary, alkalii i wpływów atmosferycznych.