Oczyszczanie powierzchni przed konserwacją

img24Oczyszczanie powierzchni przed konserwacją

Oczyszczanie powierzchni przed konserwacją. Wyroby metalowe, które są przeznaczone do konserwacji po opuszczeniu działów obróbki mechanicznej lub montażu muszą być oczyszczone zanim zostanie zastosowana odpowiednia metoda ich ochrony. Konieczność oczyszczenia metalu przed jego zabezpieczeniem wynika z zasad omówionych w rozdziale dotyczącym podstaw korozji. Podkreślono tam mianowicie, że wszelkie zanieczyszczenia obecne na powierzchni metalu stanowią ośrodek, który jest przyczyną jego korodowania. Zanieczyszczenia mechaniczne osłaniają powierzchnię metalu stwarzając możliwość występowania ognia lokalnego. Podobnie banieczki powietrza utrzymujące się w szczelinie zapełnionej olejem powodują powstawanie korozji w miejscu zetknięcia się jej z powierzchnią metalu. Sole nie usunięte z metalu sprzyjają wstawaniu warstewki elektrolitu działającego silnie korozyjnie na metal. Obecne na powierzchni zanieczyszczenia blokują dostęp par lotnego inhibitora do powierzchni metalu uniemożliwiając wywieranie przez ten środek działania ochronnego . Należy się zastanowić jakie zanieczyszczenia mogą być obecne na powierzchni wyrobów metalowych, które są zwykle poddawane procesowi konserwacji i jakie jest ich pochodzenie. Istotne jest również, że charakter fizykochemiczny zanieczyszczeń wpływa na dobór metody oczyszczania. Niektóre produkty są rozpuszczalne w wodzie, a nierozpuszczalne w rozpuszczalnikach węglowodorowych, np. w benzynie; pewne zaś zanieczyszczenia odwrotnie. Istnieją takie zanieczyszczenia, które dadzą się usunąć jedynie wskutek działania emulgującego kąpieli odtłuszczającej lub zewnętrznego źródła energii o dużej mocy, np. ultradźwięków. Z powyższych względów przeprowadzenie klasyfikacji zanieczyszczeń, które mogą występować na wyrobach metalowych przeznaczonych do konserwacji jest pożyteczne.