Rodzaje zanieczyszczeń powierzchni metalu

img25Rodzaje zanieczyszczeń powierzchni metalu

Rodzaje zanieczyszczeń powierzchni metalu występujących przed konserwacją. Zanieczyszczenia metalu charakterystyczne dla działów obróbki mechanicznej oraz montażu, będącego ostatnim etapem przed zakonserwowaniem i zapakowaniem gotowych wyrobów, można podzielić na następujące zasadnicze grupy: Grupa I Woda, II Oleje i smary, III Pasty polerskie i materiały ścierne, IV Opiłki metali i inne zanieczyszczenia mechaniczne, V Roztwory soli, VI Sole hartownicze, VII Pot z rąk, VIII Kwasy, IX Rdza, zgorzelina i inne produkty korozji. Metody oczyszczania metali przed konserwacją. Woda jest jak wiadomo jednym z podstawowych czynników wpływających na korozję metali. Obecność jej na powierzchni wyrobów przed ich zakonserwowaniem jest spowodowana kondensowaniem się wilgoci na metalu względnie pozostałościami jej po operacjach płukania części np. w celu odmycia soli hartowniczych wypłukania kąpieli do czernienia, kąpieli do fosforanowania, kąpieli galwanicznej i wreszcie kąpieli alkalicznych do odtłuszczania lub pasywacji. Woda może być usunięta z powierzchni metalu przez zastosowanie następujących zabiegów: — suszenie w suszarniach, — suszenie w gorącym oleju, — suszenie strumieniem powietrza, — suszenie przy pomocy środków powierzchniowo czynnych, wypierających wodę. — suszenie przy pomocy gorących emulsji.