Ogniwo stężeniowe

img26Ogniwo stężeniowe

Ogniwo stężeniowe. Dwie elektrody z tego samego metalu zanurzone do roztworów o różnych stężeniach a więc do roztworów nie homogenicznych wykazywać będą różnicę potencjałów. Ogniwo takie nazywamy ogniwem stężeniowym. Podobnie różnice stężeń tlenu w wodzie są przyczyną występowania ogniw lokalnych, stężeniowych tzw. ogniw tlenowych. W praktyce przypadek taki występuje bardzo często w szczelinie w metalu zapełnionej wodą, gdzie występują różnice stężeń tlenu (powietrza) na różnych głębokościach. Tam, gdzie stężenie to jest małe, tzn. w głębi szczeliny, powstaje obszar anodowy, tam zaś gdzie stężenie tlenu jest wyższe, tj. na obszarze metalu stykającym się elektrolitem wysyconym tlenem powstaje katoda. Metal koroduje w głębi szczeliny, a produkty korozji wydzielają się na katodzie. W praktyce mamy najczęściej do czynienia z bardziej skomplikowanymi przypadkami wspólnego występowania poszczególnych rodzajów ogniw, np. ogniwa stężeniowego i powstałego wskutek połączenia dwóch różnych metali, dlatego też ustalenie przyczyny występowania korozji da się przeprowadzić dopiero po dokładnym zbadaniu zjawiska. Korozja metali nieżelaznych podobnie jak i stali zależy od różnic strukturalnych a przede wszystkim od obecności w atmosferze zanieczyszczeń oraz wilgotności tej atmosfery.