Rodzaje ogniw korozyjnych

img25Rodzaje ogniw korozyjnych

Rodzaje ogniw korozyjnych. Istnieje szereg typów ogniw korozyjnych działających na zasadzie różnicy potencjałów obszarów katodowych i anodowych. Są to makroogniwa o elektrodach widzialnych gołym okiem lub za pomocą mikroskopu oraz mikroogniwa, niewidzialne gołym okiem. Makroogniwa występują wtedy, gdy różnica potencjałów zachodzi wskutek styku dwóch różnych materiałów, np. dwóch różnych metali (Fe i Sn). Przykładem mikroogniwa jest ogniwo powstałe wskutek występowania w metalu różnych struktur, np. w stopach dwufazowych. Dalszym przykładem jest ogniwo powstałe na granicy ziaren metalu. Ogniwo występuje także wskutek np. niejednakowej obróbki mechanicznej przedmiotu z danego metalu, przy kuciu na zimno, zginaniu itp. wskutek różnic w strukturze metalu poddanego odkształceniu. Tam więc, gdzie występują styki różnych materiałów, stopy wielofazowe, metale o drobnoziarnistej strukturze oraz gdzie wyroby poddawane są obróbce bez wyżarzania, tam korozja będzie występowała w większym nasileniu wskutek działania. ogniw lokalnych. Korozja nierównomierna, występująca na pewnych obszarach powierzchni przedmiotu metalowego może być wytłumaczona różnicami w charakterze struktury metalu, występowaniem naprężeń lub wtrąceń w strukturze materiału. Występowanie ogniw da się wytłumaczyć również po stwierdzeniu, że potencjał elektrody zależny jest m. in. od stężenia elektrolitu, który ją otacza.