Paliwa stałe

img20PALIWA STAŁE. Paliwami są te materiały palne, które w procesie spalania, przy zastosowaniu odpowiedniego paleniska, dają wymaganą, dużą ilość ciepła. Paliwa dzielą się na: 1) stałe:, węgiel kamienny, koks, drewno opałowe, węgiel brunatny i torf; 2) płynne: ropa naftowa, benzyny motorowe i mieszanki do silników spalinowych, niektóre pozostałości ropy naftowej, niektóre produkty chemicznej przeróbki węgla kamiennego; 3) gazowe: gaz ziemny pochodzenia naftowego, gaz węglowy i koksowniczy oraz wielkopiecowy i generatorowy. Paliwa stałe mają wprawdzie znacznie mniejszą wartość opałową (kaloryczność) od paliw płynnych i gazowych, są jednak znacznie tańsze w produkcji i nie wymagają tak skomplikowanych palenisk, jak paliwa ciekłe. W związku z tym, a w szczególności przy obecnym stanie wysokiego usprzętowienia budownictwa sprzętem o napędzie parowym stosowanie ich w produkcji budowlanej na cele opałowe i energetyczne jest bardzo szerokie. Spośród paliw stałych stosuje się w budownictwie węgiel kamienny i koks. O wartości węgla kamiennego i koksu jako paliw decyduje ich kaloryczność, zawartość chemicznie czystego węgla (C) i zawartość popiołu.