Pokost lniany

img22Pokost lniany (naturalny). Otrzymuje się jak wyżej (definicja pokostów). Do białych farb produkuje się pokosty preparowane. Aby otrzymać pokost szybko schnący poddaje się gorący olej przedmuchiwaniu strumieniem powietrza. Pokosty sporządzane na zimno są to oleje, do których domieszano płynną sykatywę, nie gotując mieszaniny. Czysty i dobry pokost lniany jest klarowny, posiada barwę od jasno żółtej do brązowej i odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Rozsmarowany na powierzchni w cienkiej warstwie daje powłokę gładką, przeźroczystą, o lekkim słomkowożółtawyrn odcieniu, dobrze przylegającą do powierzchni i wysychającą powierzchownie po 6—7 godz. a całkowicie po 24 godz. Siła schnięcia pokostu lnianego jest proporcjonalna do ilości rozpuszczonej w nim sykatywy. Zawartość sykatywy nie powinna jednakże przekraczać określonego maksimum. Najszybciej schną pokosty na sykatywie manganowo ołowianej. Mętnienie pokostów lnianych związane jest z obecnością sykatywy ołowiowej; pokosty na sykatywie manganowej mętnieją w małym stopniu. Pokost jest bardzo ważnym surowcem w wielu robotach malarskich i innych w produkcji budowlanej. Największe jego ilości zużywa się przy gruntowaniu stolarki i przy rozcieńczaniu farb gęstotartych (w paście). Poza tym służy on do produkcji kitowi past uszczelniających, jako domieszka do lakierów używanych przy montażu urządzeń teletechnicznych i do gruntowania rozdzielni wolnostojących. Z uwagi na konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki pokostem lnianym, który stanowi podstawowy surowiec dla przemysłu farb i lakierów, zakazane jest używanie go do wyrobu farb systemem „gospodarczym” na budowach. Pokost naturalny czysto lniany pakowany jest w bańki blaszane o pojemności 25 i 55 l oraz w beczki żelazne wypożyczane przez dostawcę lub stanowiące własność zamawiającego. Pojemność beczek — przeważnie 200 l.