Środki przeciwkorozyjne

img27 (7)ŚRODKI PRZECIWKOROZYJNE. Powierzchnie żelazne chroni się od wilgoci, a tym samym od rdzewienia, przy pomocy środków rdzoochronnych (przeciwkorozyjnych). Środki te, to farby (powłoki) takie, jak np. powłoka „Corrizol”, lakier rdzoochronny, bądź też specjalne taśmy nasycone impregnatem bitumicznym, stosowane do izolowania rurociągów i kabli, jak np. „Denso”. Powłokami przeciwkorozyjnymi są poza tym niektóre/farby, wytwarzane na spoiwie olejowym, pokostowym lub bitumicznym. Farba — powłoka izolacyjna „Corrizol”. Produkowana jest na składnikach bitumicznych, krajowych. Odznacza się odpornością na wpływy atmosferyczne i niską temperaturę oraz na działanie czynników chemicznych; nie nadgryza stopów cyny i ołowiu, znajdujących się w warstwach izolacyjnych kabli, nie wydziela zapachu. Powłoka malarska z tej farby jest cienka, plastyczna, wodoodporna i nie łuszczy się. Stosowanie farby „Corrizol” nie wymaga uprzedniego gruntowania powierzchni malowanej. „Corrizol” zastępuje z powodzeniem jako środek rdzoochronny do metali minię ołowianą, co wobec deficytu w zakresie minii ma duże znaczenie dla zaopatrzeniowca. Farbę „Corrizol” stosuje się jako ochronę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi i przed działaniem szkodliwych par, wyziewów i gazów na metale, betony i drzewo, przy budowlach podziemnych, przy instalacji urządzeń gazowni, wodociągów, elektrowni, kopalń, przemysłu chemicznego, przy zaporach wodnych i zbiornikach na wodę (malowanie na zewnątrz i wewnątrz).Do robót specjalnych dostarcza dystrybutor specjalnie zgęszczoną farbę. Przy malowaniu pistoletem natryskowym należy wyraźnie podać w zamówieniach „gatunek do malowania metodą natryskową”. Opakowanie — blaszanki 5 i 10 kg wagi netto oraz beczki 180 kg wagi netto.