Woski syntetyczne

img19Woski syntetyczne i woskol. Przemysł krajowy produkuje szereg gatunków woskęw syntetycznych (gatunki L, LC, T, WC, W, WT). Niektóre z nich mają zastosowanie w budownictwie w robotach izolacyjnych. Są to przede wszystkim woski L, LC, T, WC. Woski L, LC, T i WC zastępują częściowo woski naturalne. Woskol jest masą bezpostaciową, barwy żółtej do brązowej, cc. wł. około 1,5, punkcie topliwości 85—88°C; rozpuszcza się w benzolu, terpentynie, tłuszczach i benzynie. Nie jest higroskopijny i ma wysoką stałą dielektryczną. Woskol służy w budownictwie do impregnacji drewna, jako szczeliwo, materiał do uszczelniania rur oraz do pomocniczych prac elektrotechnicznych, jak: wyrób mas kablowych, impregnacja drutów oplatanych, zalewanie końcówek kablowych.