Materiały malarskie

img10Materiały malarskie stosowane są w ostatniej fazie produkcji budowlanej, to znaczy do robót wykończeniowych. Nie mają one oczywiście w zaopatrzeniu budownictwa takiej wagi, jak materiały podstawowe: cegła, cement czy żelazo budowlane, tym niemniej odgrywają dużą rolę w całokształcie procesu produkcyjnego budownictwa. Używa się ich: 1) do malowania zewnętrznych powierzchni ceglanych, betononwych i tynkowanych (malowanie elewacji), 2) do malowania wnętrz (sufity, ściany i przedmioty wbudowane wewnątrz budynków), 3) do szpachlowania, gruntowania i malowania stolarki budowlanej, podłóg drewnianych, ścianek działowych z drewna, listew, cokołów lub do politurowania części drewnianych w budynkach, 4) do malowania powłokami olejnymi, bitumicznymi lub innymi blachy żelaznej, rur spustowych, konstrukcji stalowych, wszelkich płaszczyzn wmontowanych do budynków a wyrabianych ze stali lub żeliwa, konstrukcji mostowych, hal itp. obiektów, do malowania w celu konserwacji żelaznych części maszyn i urządzeń, kaloryferów, rur gazowych i wodociągowych, instalacji elektrycznymi i kanalizacyjnych, wentylatorów, sanitarii, kratek, wanien, żeliwa piecowego i kuchennego oraz do lakierowania przedmiotów metalowych, zainstalowanych w budynkach względnie przy urządzeniach i instalacjach. Do grupy materiałów malarskich stosowanych w budownictwie należą: farby suche, pokosty, rozpuszczalniki, farby olejne, lakiery i emalie.