Wpływ obróbki cieplnej

img26Wpływ obróbki cieplnej

Wpływ obróbki cieplnej. Duży wpływ na korodowanie stali wysokostopowych ma ich obróbka cieplna. Niewłaściwe prowadzenie obróbki cieplnej tych stali znacznie pogarsza odporność na korozję powodując niekiedy występowanie korozji międzykrystalicznej. Tak więc stale nierdzewne muszą być również chronione w czasie magazynowania przed rdzewieniem przez zastosowanie metod ochrony czasowej, przy czym wybór ich powinien uwzględniać stosunkowo wysoką odporność stali nierdzewnych na działanie czynników korozyjnych zawartych w atmosferze. Aluminium ulega korozji atmosferycznej, której nasilenie zależy w wysokim stopniu od rodzaju działającej na aluminium atmosfery oraz od składu i obróbki cieplnej stopu. Aluminium może się pokrywać cienką warstewką produktów korozji równomiernie rozłożoną na całej powierzchni, może jednak ulegać korozji połączonej z występowaniem wżerów, bądź korozji międzykrystalicznej. Czyste aluminium pokryte jest normalnie warstwą tlenkową mającą dobre własności ochronne. Warstewka ta powoduje, że odporność aluminium na działanie atmosferycznych czynników korozyjnych jest dobra, przy czym należy zaznaczyć, że warstewka tlenkowa grubieje wskutek stałego działania tlenu powietrza na ten metal. Obecność dwutlenku węgla i siarkowodoru ma niewielki wpływ na własności ochronne warstewki ochronnej tlenków, natomiast dwutlenek siarki powoduje jej szybkie niszczenie. Działanie to jest szczególnie intensywne przy wilgotności powyżej 80%.