Wpływ chromu na stal

img25Wpływ chromu na stal

Wpływ chromu na stal. Stale zawierające chrom w ilości do 6% wykazują większą odporność na korozję niż stale bez chromu. Nawet zawartość poniżej 1% Cr w stali podwyższa jej odporność na korozję szczególnie w atmosferze miejskiej i wiejskiej. Przy zawartości 3% chromu odporność na korozję w atmosferze przemysłowej wzrasta ok. 4—5 razy w porównaniu ze stalami niestopowymi. Stale specjalne, zawierające więcej niż 13% chromu, są odporne na działanie korozji atmosferycznej. Odporność tych stali spowodowana jest samorzutnym wytworzeniem się tlenkowej warstwy ochronnej ,na ich powierzchni. W kraju wytwarzane jest ok. 20 rodzajów stali odpornych na korozję. Dzieli się je na trzy grupy: stale martenzytyczne, stale ferrytyczne i stale austenityczne. Odporność tych stali na działanie czystych atmosfer, nie zawierających zanieczyszczeń chlorkami czy dwutlenkiem siarki jest duża, bowiem nie ulegają one w ogóle korozji w tych atmosferach i ich powierzchnia jest pozbawiona rdzy nawet po kilkuletnim okresie magazynowania. Jeśli jednak przechowuje się wyroby np. ze stali 4H13, o wysokich własnościach mechanicznych, zawierającej 12-14% chromu i 0,35-0,45% C w atmosferze przemysłowej, wówczas należy się liczyć z występowaniem rdzy na powierzchni tej stali, mimo że powszechnie jest ona nazywana stalą nierdzewną. Atmosfera morska działa także korozyjnie na stale nierdzewnie, które pokrywają się po pewnym czasie produktami korozji. W atmosferze tej zachowuje się natomiast dobrze stal zawierająca 18% chromu i 8% niklu, czyli tzw. stal odporna na korozję. Najwyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych wykazuje kwasoodporna stal 18/8 z dodatkiem molibdenu. Odporność na korozję stali wysokostopowych zależy w wysokim stopniu od gładkości powierzchni. Najlepsze wyniki uzyskuje się przez zastosowanie elektrolitycznego polerowania stali po uprzednim mechanicznym wypolerowaniu usuwającym wszelkie makro nierówności powierzchni.