Odporność stopów aluminium na korozję

img27Odporność stopów aluminium na korozję

Odporność stopów aluminium na korozję. Głównymi produktami korozji aluminium w atmosferze przemysłowej jest siarczan glinu, który jako biały osad jest prawie niewidoczny; podobnie jak wodorotlenek' glinu często występujący jako produkt korozji tego metalu. Odporność na korozję poszczególnych stopów aluminium, jest zależna od rodzaju atmosfery, na której działanie są one wystawione. Stopy aluminium, będące odporne na działanie atmosfery przemysłowej mogą zachowywać się źle w atmosferze morskiej i odwrotnie. Można przyjąć, że korozja aluminium przebiega w środowiskach zarówno: kwaśnych jak i alkalicznych ze względu na fakt rozpuszczania się metalu zarówno w alkaliach jak i kwasach (amfoteryczny pierwiastek). Kwaśny lub alkaliczny odczyn cienkiego filmu (warstewki) wilgoci pokrywającego aluminium w czasie magazynowania czy transportu powoduje uszkodzenie warstewki tlenkowej chroniącej przed korozją. Korozja odlewów aluminiowych w atmosferze zależna jest prócz składu także od metody odlewania i obróbki cieplnej ze względu na wpływ na korozję niejednorodności struktury. Obróbka cieplna połączona z szybkim odpuszczaniem podwyższa odporność na korozję odlewów zawierających miedź, natomiast hartowanie zmniejsza odporność na korozję. W ogólności można powiedzieć, że każda obróbka cieplna mająca na celu ujednorodnienie struktury stopów aluminiowych pozwala na uzyskanie stopu o wyższej odporności na korozję atmosferyczną.