Wpływ polerowania i hartowania na korozję

img21Wpływ polerowania i hartowania na korozję

Wpływ polerowania i hartowania na korozję. Powierzchnia polerowanej stali ma wyższą odporność na korozję. Pierwsze ślady korozji występują później na powierzchniach o wyższej gładkości niż na powierzchniach mniej wygładzonych. Dotyczy to szczególnie stali o wysokiej zawartości chromu (stale nierdzewne). Nie należy dopuszczać do obecności na powierzchni stali zgorzeliny, która jako wtrącenie o charakterze katodowym oddziaływuje niekorzystnie na odporność na korozję gotowego produktu. Badania przeprowadzone nad wpływem obróbki cieplnej stali węglowych zawierających mniej niż 0,9% węgla wykazały, że hartowanie zwiększa uczulenie na korozję w środowisku kwaśnym; wyżarzanie stabilizujące zmniejsza ją znacznie, podczas gdy normalizowanie (ogrzewanie powyżej temperatury krytycznej przez 30 minut i studzenie na powietrzu) daje wyniki pośrednie. Odpuszczanie zmniejsza uczulenie na korozję stali poddanych hartowaniu, jednak wynik tej obróbki zależny jest od czasu i temperatury. W bardzo niskich temperaturach odpuszczania stal węglowa zawiera głównie martenzyt. Odpuszczanie martenzytu powoduje wytwarzanie wielu ogniw korozyjnych i granic ziaren ferrytu i węglików, co z kolei zwiększa uczulenie na korozję. W wyższych temperaturach aglomeracja węglików redukuje liczbę ogniw korozyjnych a ilość granic ziarn zmniejsza się, dzięki czemu następuje zwiększenie odporności stali na korozję atmosferyczną.