Zastosowanie farb olejnych

img24Farby olejne stosuje się w celu zabezpieczenia powierzchni przedmiotu (tworzywa) przed korozją i gniciem oraz w celu nadania temu przedmiotowi potrzebnej barwy i estetycznego wyglądu. Ze względu na przeznaczenie do tego czy innego stadium robót malarskich dzielą się one na podkładowe, do pierwszego malowania (gruntujące) i powierzchniowe, do pokrycia powłoki gruntującej. Z punktu widzenia zastosowania do poszczególnych tworzyw dzielą się na: rdzoochronne do żelaza, do drewna, do innych tworzyw. Odmianą zwykłych farb olejnych z punktu widzenia konsystencji są farby olejne w postaci past; są to mieszaniny farb suchych z niewielką stosunkowo ilością pokostu. Przed użyciem są one rozcieńczane uzupełniającą ilością pokostu jako spoiwem i rozpuszczalnikiem. W odróżnieniu od farb olejnych o normalnej konsystencji farby w pastach są odporne na dłuższe przechowywanie (nie ulegają wyschnięciu lub ulotnieniu się rozpuszczalników). Potrzeba oszczędzania takich deficytowych półfabrykatów, jak litopon i biel cynkowa, nakłada na służbę zaopatrzenia w budownictwie obowiązek ograniczania zamówień farb i emalii białych i propagowania zużycia farb kolorowych. Farby i emalie olejne kolorowe mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie nie zachodzi wyraźna konieczność malowania na biało (jak np. w szpitalach, przedszkolach, sklepach z artykułami żywnościowymi). Dystrybutor posiada duży asortyment kolorów jasnych, które mogą doskonale zastąpić kolor biały, np. kremowy, kość słoniowa. Należy również rozpowszechniać zużycie mahoniu i orzecha.