Szpachlówka i farby bitumiczne

img25Materiałem podobnym do farb olejnych jest szpachlówka, którą stosuje się przed malowaniem do wygładzania powierzchni tworzywa i jako podkład łączący poszczególne powłoki malarskie. Wyglądem nie różni się szpachlówka wiele od farb olejnych w paście. Produkowana jest w kilku .kolorach, np. w szarym, czerwonym i białym. Materiałem o podobnym zastosowaniu jak farby olejne są farby bitumiczne na spoiwie asfaltowym lub smołowym i powłoki metaliczne cynowe, ołowiane i cynkowe. Farb bitumicznych używa się zarówno do gruntowania jak i do krycia. Najczęściej stosuje się je do malowania konstrukcji przeznaczonych do zamurowania lub powlekanych następni farbami aluminiowymi. Jako rozpuszczalników używa się do farb bitumicznych benzole, solwentnaftę itp. oleje pochodzenia. węglowego. Jedną z najważniejszych gałęzi malarstwa budowlanego jest malowanie wszelkich konstrukcji i urządzeń żelaznych powłokami chroniącymi powierzchnie żelazne przed działaniem czynników wywołujących korozję, czyli powłokami rdzo ochronnymi. Powłoki rdzo ochronne wymagają szczególnie starannego doboru składników; zestawienia i zachowania odpowiedniej kolejności w powlekaniu powierzchni. Przez korozję należy rozumieć niszczenie materiału na skutek niepożądanego działania czynników natury chemicznej lub elektrotechnicznej, rozpoczynającego się. na powierzchni materiału i posuwającego się stopniowo ku wnętrzu, a występującego w postaci rdzy. Warunkiem powstawania rdzy jest równoczesna obecność; wody i tlenu (z powietrza) na powierzchni żelaza, przy czym o rozmiarach procesu korozyjnego decyduje ilość tlenu. Oddzielenie powierzchni żelaza od wody i tlenu zapobiega korozji, a właściwie ogranicza ją w poważnym stopniu (proces ten bowiem całkowicie nigdy nie zanika).