Archiwum kategorii: Procesy

Płyn i pasta do polerowania

img29Kit szpachlowy nitro do robót ręcznych. Jest to zawiesina barwideł i obciążników w roztworze nitrocelulozy, zawierającym żywicę i plastyfikatory. Przypomina konsystencją gęstą pastę. Warstwa kitu …

Środki pomocnicze do emalii

img28Podkład (grunt) nitrocelulozowy. Jest to zawiesina barwideł i obciążników w roztworze nitrocelulozy zawierającym żywicę i plastyfikatory. Wymaga przed użyciem do natrysku rozcieńczenia w stosunku 1 część rozcieńczalnika na 2 części …

Emalie do kaloryferów

img26Emaile do kaloryferów. Stanowią zawiesinę barwideł w tynkturze odpornej na temperaturę, sporządzonej na spoiwie żywiczno-olejnym (estryfikowana żywica naturalna i olej lniany) rozcieńczonym i zasykatywowanym. Są odporne na temperaturę 80°C bez …

Gruntowanie żelaza

Podstawowym materiałem do gruntowania żelaza jest minia ołowiana lub chromiany. Minia posiada zdolność chemicznego pasywowania żelaza. Najlepszym spoiwem dla minii jest pokost czysto lniany, który można mieszać z olejem lnianym …

Farby suche

img12Farby suche, inaczej barwidła, są to substancje pochodzenia przeważnie mineralnego, nieorganicznego, nierozpuszczające się w wodzie i w innych cieczach, występujące w sprzedaży w postaci miałkich proszków (rzadziej w bryłkach). Posiadają …

Materiały malarskie

img10Materiały malarskie stosowane są w ostatniej fazie produkcji budowlanej, to znaczy do robót wykończeniowych. Nie mają one oczywiście w zaopatrzeniu budownictwa takiej wagi, jak materiały podstawowe: cegła, cement czy żelazo …

Zalewy kablowe

img13Otrzymuje się przez utlenienie asfaltów. Istnieje 5 gatunków zalew: A, B, C, D, E. Zalewy A i B są asfaltami oksydowanymi o topliwości 40—50 lub 60—70°C, specjalnie odpornymi na przebicie …