Materiały malarskie

img10Materiały malarskie stosowane są w ostatniej fazie produkcji budowlanej, to znaczy do robót wykończeniowych. Nie mają one oczywiście w zaopatrzeniu budownictwa takiej wagi, jak materiały …

Woski syntetyczne

img19Woski syntetyczne i woskol. Przemysł krajowy produkuje szereg gatunków woskęw syntetycznych (gatunki L, LC, T, WC, W, WT). Niektóre z nich mają zastosowanie w budownictwie w robotach izolacyjnych. Są to …

Wosk pszczeli

img18Wosk pszczeli. Synonim: wosk pszczelny, wosk naturalny. Wosk, będący wydzieliną pszczół, otrzymuje się z plastrów pszczelich przez wytapianie i wyprasowanie. W zależności od surowca i sposobu przerobu otrzymuje się trzy …

Kauczuk syntetyczny

img17Kauczuk syntetyczny (sztuczny). Kauczukiem syntetycznym są polimery węglowodorów nienasyconych o sprzężonych podwójnych wiązaniach, jak butadien, metylobutadien, dwumetylobutadien. Największe zastosowanie posiada kauczuk butadienowy, produkowany w Polsce pod nazwą „KER” zalkoholu (produkcja …

Kauczuk naturalny

img16Kauczuk naturalny otrzymuje się z soku mlecznego (lateks) wielu roślin tropikalnych rosnących w strefie podzwrotnikowej, jak również niektórych roślin uprawianych w klimacie umiarkowanym. Do roślin kauczukodajnych uprawianych na terenie Rosji, …

Szelak naturalny

img15Szelak (szellak) naturalny. Szelak naturalny otrzymuje się z laki, substancji wydzielanej przez wesz lakową, spotykaną w Indiach, Chinach oraz na Malajach. Laka zbierana jest w formie stwardniałych powłok zeskrobanych z …

Olej transformatorowy

img14Olej transformatorowy. Otrzymuje się przez zachowawczą destylację ropy naftowej, jako silnie rafinowany olej mineralny. Olej transformatorowy powinien być przezroczysty, koloru jasno żółtego, bez zawiesin i osadu na dnie naczynia po …

Zalewy kablowe

img13Otrzymuje się przez utlenienie asfaltów. Istnieje 5 gatunków zalew: A, B, C, D, E. Zalewy A i B są asfaltami oksydowanymi o topliwości 40—50 lub 60—70°C, specjalnie odpornymi na przebicie …

Materiały do izolacji elektrycznej

img12Ważniejszymi materiałami typowymi, służącymi jako środki do izolacji przy wykonywaniu robót elektrycznych w budownictwie są opisywane poniżej: masy (zalewy) kablowe, olej transformatorowy (izolacyjny), szelak naturalny, kauczuk (ebonit) oraz woski: pszczeli …

Kity dylatacyjne

img11MASY (KITY) DYLATACYJNE. Są to masy plastyczne, produkowane na bazie bitumów, służące do wypełniania szczelin (fug) dylatacyjnych w konstrukcjach budowlanych lub nawierzchniach drogowych. Charakteryzują się one: wysokim współczynnikiem rozszerzalności, dużą …